Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:30
Schodzenie się dzieci w salach. Zabawy swobodne. Przygotowanie do śniadania.

8:30 - 9:30
Śniadanie

9:30 - 11:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

11:30 - 12:30
Obiad

12:30 - 14:00
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie

14:00 - 14:30
Podwieczorek

14:30 - 16:00
Zabawy inspirowane przez dzieci. Rozchodzenie się do domów.

Przedszkolowo.pl logo